Privacyverklaring

Algemeen

SHOPTRADER respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van haar website. SHOPTRADER draagt zorg dat persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gaat in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Van potentiële klanten en geregistreerde gebruikers verzamelt SHOPTRADER de navolgende persoonlijke gegevens: naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht en contactbron. Van cliënten worden daarnaast ook de navolgende persoonlijke gegevens verzameld: geboortedatum, sofinummer, beleggingsprofiel, vast tegenrekeningnummer, identiteitsbewijs en bewijs van vestiging.

SHOPTRADER gebruikt uw verstrekte persoonsgegevens voor verzending van informatie op uw verzoek alsook voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten op het gebied van financiële dienstverlening en het beheer van daaruit voortvloeiende relaties. Hieronder vallen activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand en activiteiten ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of witwassen. SHOPTRADER zal deze gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, met uitzondering van het geval waarin gegevens op grond van een wettelijk voorschrift ter beschikking gesteld moeten worden.

Cookies

Op de website van SHOPTRADER wordt gebruik gemaakt van cookies.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die uw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op uw eigen computer.

Wat doen cookies?

Cookies hebben twee functies. In de eerste plaats helpen ze u bij het surfen door inlognamen, wachtwoorden en voorkeuren, zoals de taalinstelling, te onthouden. Daarnaast zijn er cookies die de websites die u bezoekt, registreren en zo een inschatting maken van uw interesses. Met deze informatie kunnen adverteerders en websitebeheerders voor u interessante advertenties in een website plaatsen. Bovendien kunnen cookies voorkomen dat u steeds dezelfde advertentie ziet.

De website van SHOPTRADER maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Weten cookies wie ik ben?

Nee, dit is niet het geval. Uw naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens weet een cookie niet. Ze onthouden alleen uw voorkeuren en uw interesses op basis van uw surfgedrag.

Toepasselijk recht

Wilt u liever niet dat LYNX cookies op uw computer plaatst? Via de privacyinstellingen van uw browser kunt u cookies van specifieke websites blokkeren, of alle cookies van alle websites die u bezoekt. De wijze waarop verschilt per browser. Hieronder kunt u per browser terugvinden hoe u de cookies kunt blokkeren:
– Cookie-instellingen via Chrome
– Cookie-instellingen via Firefox
– Cookie-instellingen via Internet Explorer
– Cookie-instellingen via Safari

Let op: indien u cookies blokkeert, kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruikmaken en kan het zo zijn dat geen voor u interessante advertenties in een website worden geplaatst. Daarnaast heeft het blokkeren van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert.

Wijzigingen

SHOPTRADER spant zich in om uw persoonlijke informatie juist en up-to-date te houden. Mochten zich wijzigingen voordoen in uw persoonlijke informatie, dan verzoeken wij u vriendelijk deze wijzigingen schriftelijk door te geven aan SHOPTRADER. Als u geen prijs stelt op de ontvangst van informatie over aanbiedingen en diensten, dan kunt u dit ook schriftelijk aan SHOPTRADER laten weten. Wij behouden ons het recht voor het privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze internetsite worden gepubliceerd.

Copyright 2021 SHOPTRADER

Neem vandaag nog contact met ons op

Online demo Plan adviesgesprek in